A TRIOPHONE alkalmazás használatával, illetve a bejelentkezéssel a Felhasználó minden esetben elfogadja és tudomásul veszi az alábbiakat:

• A TRIOPHONE alkalmazás (továbbiakban "szolgáltatás “) a Felhasználó részére távoli elérést biztosít a Triotel által biztosított, helyhez kötött telefonszolgáltatásához. A szolgáltatás kizárólag a Felhasználó részére történő szoftver – licencia nyújtása, így nem minősül elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, különösen ide értve a mobil-, vagy helyhez kötött telefonszolgáltatást. A Felhasználó az alkalmazást kizárólag saját kockázatára telepíti és használja, így az alkalmazás használata tekintetében a helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek és minőségi előírások nem alkalmazhatók, az azokkal kapcsolatos felelősséget a Triotel kizárja.

• Triotel az alkalmazást a szoftver licence tulajdonosaival(Zoiper) együttműködésben biztosítja. Az alkalmazás használatával összefüggésben a Triotel és a licence tulajdonos nem vállal garanciát, szavatosságot, vagy bármilyen felelősséget az alkalmazás meghatározott célra történő használatra való alkalmassága, használhatósága, rendelkezésre állása, az alkalmazás használata során meghatározott minőség és az alkalmazás interneten keresztül való elérhetősége tekintetében.

• Felhasználó kizárólag olyan céllal használhatja a szolgáltatást, amely megfelel az itt leírt feltételeknek, a vonatkozó jogszabályoknak, és az alkalmazással elért alapszolgáltatásra vonatkozó, mindenkor hatályos általános szerződési feltételeknek.

• A helyhez kötött telefon-szolgáltatás távoli elérés útján kizárólag a TRIOPHONE alkalmazás szoftver-környezetből érhető el. Tiltott a szolgáltatás minden egyéb módon való elérése vagy annak megkísérlése. A szolgáltatás segítségével bonyolított kimenő hívások forgalma az ahhoz rendelt helyhez kötött telefon-szolgáltatási csomag mindenkori díján kerül kiszámlázásra.

• Az alkalmazás használatakor a hívószámkijelzés nem biztosít.


Kizárólag személyes használatra - Az alkalmazás kizárólag az előfizető saját, személyes kommunikációs céljára használható. A kereskedelmi, haszonszerzési céllal való használat nem megengedett, mint pl. számok felhívása kifejezetten bevétel szerzés céljából. A kiemelkedően nagy hívásforgalmat Triotel megvizsgálhatja és szükség esetén a szolgáltatást felmondhatja és a Felhasználót az alkalmazás használata tekintetében blokkolhatja.

Biztonság - A szolgáltatás használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Triotel nem garantálja a szolgáltatás biztonságát és a személyes adatok védelmét olyan hívások esetén, amelyeket nyilvános vezeték nélküli hálózaton keresztül történik. A Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy az alkalmazás segítségével bonyolított hívásaihoz megbízható internet kapcsolatot vegyen igénybe.

A szolgáltatás korlátai - Ügyfelenként legfeljebb 3 db eszköz regisztrálható a szolgáltatáshoz. Felhasználó elfogadja, hogy szolgáltató korlátozhatja az egyidejű kimenő hívások számát. A visszaélések elkerülése végett előzetes értesítés után Szolgáltató korlátozhatja az egyes hívásirányok hívásának lehetőségét.

A TRIOPHONE szolgáltatáson keresztül a segélyhívószámok nem hívhatók.

Továbbértékesítés tilalma – Az ügyfél elfogadja, hogy a szolgáltatást semmilyen formában nem értékesítheti tovább harmadik fél részére. Az ügyfél a szolgáltatásért díjat nem szedhet sem direkt, sem indirekt módon.

Karbantartás - Triotel fenntartja a jogot, hogy további szolgáltatásokat vagy funkciókat illetve javításokat, módosításokat vezessen be a Szolgáltatáson, melyet akár külön díjazás ellenében biztosíthat.

Személyes adatok védelme - A Szolgáltatás használatával az ügyfél elfogadja, hogy Triotel kezelheti és feldolgozhatja a személyes adatait, az általános szerződési feltételekben megtalálható adatkezelési szabályoknak megfelelően.

A kommunikáció tartalma – Triotel nem ellenőriz, illetve nem birtokol semmilyen információt a szolgáltatáson keresztül bonyolított kommunikációt illetően. A kommunikáció tartalmának felelőssége teljes mértékben a tartalom küldőjét terheli. Az ügyfél éppen ezért ki van téve az esetlegesen sértő, jogellenes, kiskorúakra ártalmas, illetlen vagy egyéb módon kifogásolható tartalmú hívások veszélyeinek.


A használat feltételei - Ezen feltételek elfogadásával ügyfél tudomásul veszi az alábbiakat:

• Szolgáltatás nem használható bármely jogszabály által tiltott módon, vagy célra, vagy oly módon, amely bármely jogszabály megsértését segíti elő, illetőleg fenyegető vagy sértő viselkedésre ösztönöz. Továbbá Triotel fenntartja a jogot, hogy kérésre, idézésre vagy bírósági végzésre reagálva átad bármely rendelkezésre álló információt a bűnüldöző szervek vagy egyéb illetékes hatóságok számára.

• Szolgáltatás nem használható oly módon, amely megrongálja, túlterheltté teszi vagy működésképtelenné teszi a szolgáltatást, vagy bármilyen módon zavarja a szolgáltatás mások által történő használatát.

• Tilos a jogosulatlan hozzáférés a szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely felhasználói adathoz, számítógépes rendszerhez vagy hálózathoz, illetőleg tilos ezek bármely módon való károsítása, megzavarása.

• Bármely anyag vagy információ bármely módon való megszerzése tiltott, amely nem szándékosan vált elérhetővé a szolgáltatáson keresztül.

• A szolgáltatás használatával az ügyfél nem tehet szert olyan információra, amellyel olyan jogosulatlan szoftvereket szerkeszt illetve frissít, amelyek használatával ő vagy más hozzáférhetnek a szolgáltatáshoz. A szolgáltatás által használt Zoiper szoftver a Securax Ltd. tulajdona.

• A mobilszolgáltatók blokkolhatják a hang protokollt az alkalmazás mobiladat hálózaton való használata esetén, illetőleg korlátozhatják az ilyen alkalmazások használatát. Az ilyen korlátozásokért Triotel felelősséget nem vállal.

• A mobilinternet használata esetén díjcsomagtól függően a mobilszolgáltató forgalmi díjat számíthat fel.

• A szolgáltatás külföldi mobiladat hálózaton való használata esetén a helyi szolgáltató roaming díjat számíthat fel.