ügyfélszolgálat:

06 (89) 777 777

Triotel - Egyéb

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás díja
Belépési díj egyéni előfizetők részére 12 700 Ft
Házon kívüli áthelyezés (ha van aktív/inaktív előfizetői hozzáférési pont) 5 080 Ft
Névátírás (ha az előfizető személye változik) 5 080 Ft
Korlátozásból és szüneteltetésből való visszakapcsolás 2 540 Ft
Kiszállási díj 3 810 Ft
Adminisztrációs díj 635 Ft
Szolgáltatási csomag módosítása 3 810 Ft
Postai adminisztrációs díj 2 540 Ft
Számhordozási díj 3 960 Ft
Számcsere 1 270 Ft
Vagyoni biztosíték 16 933 Ft

A fenti díjak a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák.


 

Szolgáltató által felszámított díjak típusai

1. Belépési díj

Az előfizető a helyhez kötött telefon szolgáltatás biztosítása érdekében belépési díjat fizet a szolgáltatónak. A belépési díj egy előfizetői hozzáférési pont kiépítését, az előfizető léges bekapcsolását tartalmazza. A belépési díj magában foglalja a vonali csatlakozási pont (port) és az előfizetői hozzáférési pont (fali csatlakozó) közötti hálózat kiépítését, amennyiben a port és a házátadási pont, illetve a házátadási pont és a fali csatlakozó közötti hálózat hossza kisebb, mint 20-20 méter és együtt sem haladja meg a 40 métert. A csatlakozó hálózat 40 métert meghaladó hossza esetén kiegészítő létesítési díjat kell az előfizetőnek fizetni.

A kábelvezetés falra és burkolatra rögzítve, kábelcsatorna alkalmazása nélkül történik. Amennyiben földalatti hálózatra kell az előfizetőt kapcsolni a közterületi alépítmény költségét is tartalmazza a belépési díj.

A belépési díj megfizetésével az előfizető nem szerez tulajdonjogot a hálózaton, illetve hálózati szakaszon.

A szolgáltató a belépési díj tekintetében megkülönböztetheti az egyéni és a közületi előfizetőket. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közületi előfizető részére beruházási költségkalkulációt készítsen, amely alapján egyedi ajánlatot tehet a létesítésre. Szolgáltató ekkor a díjat, a befizetett közületi belépési díjon felül, egységtételei alapján kalkulálja.

Előfizető belépési díj fizet minden egyes, külön helyrajzi szám alatt bejegyzett ingatlan után, ahová a szolgáltatást megrendeli.

2. Kiegészítő létesítési díj

A szolgáltató kiegészítő létesítési díjat számít fel, amennyiben az előfizető a szolgáltatónál alkalmazott technológiától eltérő hálózatkialakítást igényel.

A kiegészítő létesítési díj nem tartalmazza a belépési díjat, amelyet az előfizető az előfizetői szerződés alapján fizet.

A kiegészítő létesítési díjat a szolgáltató beruházási költség egységtétele listája alapján kalkulálja.

3. Hálózatcsatlakozás mérési díj

Amennyiben az előfizető rendelkezik saját lakás-, illetve házhálózattal, a szolgáltató csak abban az esetben csatlakoztatja azt az általa épített, üzemeltetett hálózathoz, amennyiben az a szabványoknak megfelel. Ennek ellenőrzésére hálózatvizsgálatot végez. A szolgáltató elutasítja a csatlakozást, ha az előfizető tulajdonában lévő hálózat alkalmatlan a szakszerű üzemeltetésre (nem szabványos, árnyékolás nem megfelelő stb.).

4. Eseti (adminisztrációs) díjak

4.1. Multimédiás terminál adapter óvadék díja és kártérítés

A helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközt (multimédiás terminál adaptert) a szolgáltató a lakásban helyezi el, a gondos megőrzés biztosítására az előfizetőtől óvadékot kér. Az óvadék összege a szerződés megszűnését követően – az eszköz (multimédiás terminál adapter) visszaszolgáltatása ellenében – visszafizetésre kerül.

Amennyiben az előfizető az eszközt (multimédiás terminál adaptert) nem, vagy nem megfelelő műszaki állapotban szolgáltatja vissza, átalánykártérítést köteles fizetni. A kártérítés összegét a korábban kifizetett óvadék összege csökkenti.

Azon egyedi esetekben, ahol az átalány-kártérítés összege nem fedezi a bizonyíthatóan okozott kárt, a szolgáltató jogosult további kárigényt érvényesíteni az előfizetővel szemben.

4.2. Házon kívüli áthelyezés díja

Amennyiben az előfizető érvényes szerződéssel rendelkezik, tartozása nincs, és a szolgáltatást olyan más előfizetői hozzáférési ponton kívánja igénybe venni, ahol a szolgáltató szolgáltatása elérhető, a szolgáltató az előfizetőt az új szolgáltatási –hozzáférési helyen belépési díj nélkül, áthelyezési díj ellenében a rendszerre kapcsolja.

4.3. Átírás díja

A szolgáltató az előfizetői szerződés átírásáért egyszeri adminisztrációs díjat számít fel. Az átírás díját az új előfizetőnek kell megfizetni. Nem köteles átírási díjat fizetni a jogutód, illetve az előfizető közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b.)

4.4. Kiszállási díj

Ha a szolgáltató az előfizető kérésére, nem a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok alapján tett bejelentés miatt, az előfizetővel egyeztetett időpontban, a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett előfizetői hozzáférési ponthoz kiszáll, az előfizető kiszállási díjat köteles fizetni. A díjfizetési kötelezettség az előfizetőt abban az esetben is terheli, ha a szolgáltató az előfizető hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy hibabejelentés esetén, amennyiben a hiba oka az előfizető érdekkörében merült fel.

4.5. Adminisztrációs díj

Ha szolgáltató az előfizető kérése alapján számlamásolatot készít az előfizetőnek adminisztrációs díjat számít fel.

4.6. Szolgáltatási csomag módosítás díja

Amennyiben a szolgáltatási csomag módosítás az előfizető kérése alapján történik a szolgáltató díjat jogosult felszámolni. Az előfizető negyedévente egy alkalommal díjmentesen kérheti a programcsomag módosítást.

5. Szolgáltatás előfizető kérésére történő szünetelésének visszakapcsolási díja

Amennyiben a szolgáltatás az előfizető kérésére szünetel, a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az előfizető visszakapcsolási díj fizetésére köteles.

6. Korlátozás és szüneteltetés megszüntetésért fizetendő díj

Amennyiben az előfizető szerződésszegése miatt a szolgáltató szünetelteti vagy korlátozza a szolgáltatást, a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az előfizetőnek visszakapcsolási díjat kell fizetnie.

7. Postai adminisztrációs díj

Az Előfizető köteles a Szolgáltató postai adminisztrációs költségét, amely a díjfizetési kötelezettségnek az elmulasztása miatt, a fizetési felszólítás kiküldésével kapcsolatban merül fel, a tartozással egyidejűleg megtéríteni.

8. Számhordozás díja

Az előfizető az átadó szolgáltatónál fennálló előfizetői szerződésében szereplő összes számra, illetőleg külön számokra, vagy előfizetői szerződésben értékesített számtartomány egységekre egészben kérheti a számhordozást.

Az átvevő szolgáltató köteles az előfizető számhordozási igényének megfelelően az átadó szolgáltatónál az előfizetői szerződés megszűnése, illetve módosítása és a számhordozási eljárás lebonyolításának ügyében az előfizető képviseletében eljárni. A számhordozás biztosításáért az előfizető számhordozási díj fizetésére köteles.

Amennyiben az előfizető által ISDN2 és ISDN30 előfizetés keretében használt számblokk hordozására kerül sor, a díjat számblokkonként kell megfizetni.

Amennyiben az előfizető számhordozási igénye elkülönült számokra vonatkozik, a számhordozási díjat számonként köteles megfizetni.

9. Számcsere díja

Szolgáltató az előfizető kérésére az előfizetői hívószámot megváltoztatja, amennyiben a számváltozás műszaki feltételei adottak. Az előfizető kérésére történő hívószám változtatásért az előfizető számcsere díj fizetésére köteles.

::ACR1END NE TÖRÖLD!::

 

Érdekes híreink

 • 2021 év menedzsere, Sugár András életműdíj
  2022 05 23

  2021 ev menedzsere

   

   

   

  Bővebben...:  
 • Csekk helyett banki utalás
  2020 03 16

  Tisztelt Előfizetőnk!
   
  A koronavírussal kapcsolatos járványügyi helyzetre való tekintettel fehívjuk figyelmét, hogy akár csekkes számláját is kiegyenlítheti banki átutalással, vagy netbankon keresztül könnyen indíthat bankjánál csoportos beszedési megbízást.
   
  Triotel Kft. bankszámlaszáma: OTP 11748045-20057729-00000000
   
  Váltson e-számlára!
  Ha Ön vagy családtagja rendelkezik e-mail címmel és bankszámlával, küldje el E-számla igénylését az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.
  Az e-mailben kérjük adja meg ügyfélszámát, előfizetői nevét, címét, az előfizetéshez tartozó vezetékes telefonszámát, e-mail címét, illetve a könnyebb kapcsolattartás, adategyeztetés céljából mobilszámát is.
  Az adatok ellenőrzése után hozzáférést küldünk Önnek az Online ügyfélszolgálatunkhoz, ahol letöltheti számláit.
   
  Amennyiben banki átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, kérjük tüntesse fel a megjegyzés rovatban az ügyfélszámát és az adott számla számát.
   
  Csoportos beszedési megbízás estén a jogosult szolgáltatói azonosítónak az A13724159 azonosítószámot, fogyasztói azonosítónak pedig az ügyfélszámát szíveskedjen megadni.
   
  Köszönettel: Triotel Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft.
8500 Pápa, Rákóczi u. 3.
Adószám: 13724159-2-19
Cégjegyzék szám: 19-09-508856
Tel.: +36 (89) 777 777 • Fax: +36 (89) 777 776
http://www.triotel.hu • triotel@triotel.hu

 

 

 

Dokumentumok

 

ÁSZF

Triotel
Az oldal tetejére Az oldal tetejére

Sitebuild by ..:: photonique | just imagine ::..